ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

N-Ras

Επίκτητες μεταλλάξεις στο γονίδιο N-Ras ενεργοποιούν το κυτταρικό μονοπάτι RAS-RAF-MAPK που ενεργοποιείται από τον EGFR.
Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο N-Ras έχουν βρεθεί στο 20% των μελανωμάτων και στο 1-6% των όγκων του παχέος εντέρου. Οι μεταλλάξεις αυτές εντοπίζονται στα κωδικόνια 12, 13 και 61 του εξωνίου 1 του γονιδίου N-Ras και προκαλούν την συνεχή ενεργοποίηση του N-Ras με συνέπεια την ανεξέλεγκτη λειτουργία των μηχανισμών κυτταρικού πολλαπλασιασμού που εξαρτώνται από το Ν-ras. Οι όγκοι που εμφανίζουν μεταλλάξεις στο N-Ras έχουν μικρότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα για τον EGFR. Η εξέταση πραγματοποιείται σε υλικό βιοψίας ή δείγμα μονιμοποιημένου ιστού με High Resolution Melt Curve (HRM) σε πλατφόρμα Real-Time PCR. Τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 7 εργάσιμων ημερών.