ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

K-Ras

Το γονίδιο K-ras κωδικοποιεί μια φωσφατάση του GTP (GTPase) η οποία είναι απαραίτητη για τη διαβίβαση μηνυμάτων (signal transduction) σε δύο κυτταρικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από τον EGFR: το μονοπάτι PI3K/PTEN/AKT και το RAF/MEK/ERK . Η πρωτείνη K-ras λειτουργεί σαν ο μοριακός “διακόπτης on/off” του EGFR. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο K-ras έχουν ως αποτέλεσμα τo K-ras να βρίσκεται συνεχώς στη θέση “on” ανεξάρτητα από τα σήματα που δέχεται από τον EGFR. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανεξέλεγκτη λειτουργία των μηχανισμών κυτταρικού πολλαπλασιασμού που εξαρτώνται από το K-ras. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις του K-ras βρίσκονται στα κωδικόνια 12 και 13 και 61 του εξωνίου 1. Η παρουσία των μεταλλάξεων αυτών αναστέλλει τη δράση στοχευμένων για τον EGFR θεραπειών σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα (NSCLC) ή αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (CRC). Η εξέταση πραγματοποιείται σε υλικό βιοψίας ή δείγμα μονιμοποιημένου ιστού με High Resolution Melt Curve (HRM) σε πλατφόρμα Real-Time PCR. Τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 7 εργάσιμων ημερών.