ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

HER-2

Το γονίδιο HER2 βρίσκεται στη χρωμοσωμική περιοχή 17q12 και κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτείνη την p185 η οποία δρά ώς υποδοχέας του αυξητικού παράγοντα EGF (Epidermal Growth Factor).
Περίπου το 20% όλων των όγκων του μαστού εμφανίζουν αυξημένο αριθμό αντιγράφων του γονιδίου HER2.
Αύξηση του αριθμού των αντιγράφων του γονιδίου HER-2 παρατηρείται και στο αδενοκαρκίνωμα του στομάχου καθώς και σε όγκους της γαστροοισοφαγικής συμβολής.
Στην εξέταση HER2/CEN7 ανιχνεύουμε τον αριθμό των αντιγράφων του γονιδίου HER2 με δύο είδικούς ανιχνευτές (probes) που υβριδίζονται με γονίδιο HER2 στην χρωμοσωμική περιοχή 17q12 καθώς και με την κεντρομερική περιοχή (alpha satellite) του χρωμοσώματος 17 με Fluorescence In Situ Hybridization (FISH). Η εξέταση πραγματοποιείται σε υλικό βιοψίας ή δείγμα μονιμοποιημένου ιστού και τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 7 εργάσιμων ημερών.