ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΒΙΟ-ΔΕΙΚΤΕΣ (Cancer Biomarkers)

Οι ογκολογικοί δείκτες (Cancer Biomarkers) είναι συγκεκριμένες μεταλλάξεις που εμφανίζονται σtoυς  όγκους στους οποίους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την διάγνωση, τη θεραπεία και την τελική πρόγνωση. Ως προς τη θεραπεία οι  ογκολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της κατάλληλης και πιο αποτελεσματικής θεραπείας για τον ασθενή. Σε κάθε όγκο διερευνάται το προφίλ των ογκολογικών δεικτών με βάση το οποίο ορίζεται η φαρμακευτική αγωγή. Ο προσδιορισμός των ογκολογικών δεικτών συμβάλλει ώστε όχι μόνο ο ασθενής να πάρει την πιο αποτελεσματική για αυτόν αγωγή και επιπλέον να μην υποβληθεί σε άσκοπες θεραπείες.