ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ β-455 G/A

Ο πολυμορφισμός G/A βρίσκεται στη θέση -455 του προαγωγέα του γονιδίου της β αλυσίδας του ινωδογόνου και συνδέεται με αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου στο αίμα και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικής νόσου. Ο πολυμορφισμός β-455 G/A πιθανώς να αυξάνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου στους ομόζυγους φορείς του και ιδιαίτερα στους καπνιστές. Η εξέταση για την ανίχνευση του πολυμορφισμού G/A της β αλυσίδας του ινωδογόνου φίνεται σε δείγμα περιφερικού αίματος με Real-Time PCR και τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 2-3 ημερών.