ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ G20210A

Η μετάλλαξη G20210A του γονιδίου της προθρομβίνης (ή παράγοντα ΙΙ) σνδέεται με την εκδήλωση θρομβοεμβολικής νόσου (DVT) που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (VTE) και την πνευμονική εμβολή. Ο κίνδυνος θρομβοεμβολικής νόσου αυξάνεται κατά 2-3 φορές στους φορείς της μετάλλαξης ενώ ο κίνδυνος στους φορείς στους οποίους συνυπάρχει και η μετάλλαξη του παράγοντα V R506Q (Leiden) ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται κατά 20 φορές. Η ανίχνευση της μετάλλαξης G20210Α του παράγοντα ΙΙ πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας με Real-Time PCR και τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.