ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ V R2

Ο παράγοντας V R2 αποτελεί μια άλλη παραλλαγή του παράγοντα V στην οποία υπάρχει μετάλλαξη A/G στη θέση 4070 του γονιδίου. Η μετάλλαξη αυτή ενώ κληρονομείται ως αυτοσωμική επικρατής, εμφανίζει συμπτώματα μόνο όταν συγκληρονομείται με την μετάλλαξη Leiden G1691A στο άλλο αλλήλιο. Η παρουσία του παράγοντα V R2 σε φορείς ετερόζυγους και για τον παράγοντα V Leiden αυξάνει 10 φορές τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου. Η ανίχνευση της μετάλλαξης Α4070G (R2) του παράγοντα V πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας με Real-Time PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος και τα αποτελέσματα εκδίδονται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.