ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Sars-cov2 (COVID-19)

Μοριακή ανίχνευση κορωνοϊού Sars-cov2 (COVID-19)

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιείται μοριακή ανίχνευση του κορωνοϊού Sars-cov2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Η ανίχνευση γίνεται με Real-Time PCR σε φαρυγγικό ή ρινοφαρυγγικό επίχρισμα και τα αποτελέσματα εκδίδονται αυθημερόν.