ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Λουίζα Βαρίνου Ph.D. Βιογραφικό

2005-Σήμερα
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής

2005-2007
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιστολογίας,
Επισκέπτης Λέκτορας, “The role of alkanins and shikonins in wound healing in vivo and in vitro”.

2004-2005
Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Science (IMBA) Laboratory of Immunology, Group of Prof. J. Penninger, “the role of p38γ MAP kinase in skeletal muscle, heart and immune system development and function” in mouse models, Post-doctoral fellow.

1999-2003
Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Vienna Biocenter, “Study of the role of S727 phosphorylation of the Stat1 transcription factor in vivo and in vitro”, Ph.D. thesis.

1998-1999
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Φαρμακευτική Σχολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. “Phage display library screening in recombinant human Prion protein” (πρόγραμμα BIOMED II).

1997-1999
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Φαρμακευτική Σχολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, “Genotypic analysis of the polymorphisms of Prion protein gene in Sheep and Goats” (BIOMED II).

1996-1997
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, “Cloning and expression of the Immediate Early 1 protein of Human Herpes Virus 6 in eukaryotic systems”.

Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις

Louisa Varinou, Katrin Ramsauer, Marina Karaghiosoff, Thomas Kolbe, Klaus Pfeffer, Mathias Müller, Thomas Decker “Phosphorylation of the Stat1 transactivation domain is required for full-fledged IFN-γ-dependent innate immunity Immunity, Volume 19, Issue 6, 793-802, 1 December 2003.

A.Sioga, D. Economou, L. Varinou, I. Klagas, E. Papakonstantinou, L. Economou, G. Karakiulakis  Dermatan sulfate induces matrix metalloproteinase-2 and stimulates the migration of human primary fibroblasts.   “Review of Clinical Pharmacology Pharmacokinetiks” 20: 319-321, 2006

Nikolaou K., Varinou L., Inoue N. Arsenakis M., “Identification and characteriyation of gene products of ORF U90-89 of human herpesvirus 6. Acta Virol. 2003; 47(1): 17-26.

Louisa Varinou, Silvia Stockinger, Katrin Ramsauer, Benjamin Reutterer, Klaus Pfeffer, Thomas Kolbe, Marina Karaghiosoff, Mathias Müller and Thomas Decker “STAT activation during responses to interferons and bacteria” Cytokines, Signaling and Diseases, Cairns, Australia 2003.

Louisa Varinou “The role of STAT1 serine phosphorylation in interferon responses in vitro and in vivo”. ICRF, Lincoln Inn Fields laboratories, London UK 2003.

Louisa Varinou “The Stat1 binding motif of the Interferon-gamma receptor is sufficient to mediate Stat5 activation and its repression by SOCS3”. Keystone Symposium, Salt Lake City, Utah, USA 2002.

Woldman I., Varinou L., Ramsauer K., Rapp B., Decker T., “The Stat1 binding motif of the Interferon-gamma receptor is sufficient to mediate Stat5 activation and its repression by SOCS3.” J. Biol. Chem. 2001 Dec. 7;276(49):45722-8.

Varinou L., Sachsamanoglou M., Karagiorgis V., Lazos S.A., Sklaviadis T. “Identification of consensus peptide sequences that bind to human prion protein.” Prized poster, European meeting for Prion Diseases, Dusseldorf, Germany 1999.

Louisa Varinou  “Phage display library screening in identification of consensus binding sequences to PrP protein”. BIOMED II meeting, Crete 1998.