ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις μοριακής ογκολογίας πραγματοποιούνται για την περαιτέρω διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών συμπαγών όγκων, μετά την αρχική ιστοπαθολογική διάγνωση. Η διεξοδική ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών συμπαγών όγκων όπως όγκων μαστού, παχέως εντέρου ή πνεύμονα παρέχει στο θεράποντα ιατρό τη δυνατότητα ορθότερης και πληρέστερης επιλογής των θεραπευτικών εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάθε ασθενή.

Οι εξετάσεις Μοριακής ογκολογίας που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Εξετάσεις FISH (Fluirescence In Situ Hybridization)

Ογκολογικοί Βιο-δείκτες (Biomarkers)