ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις μοριακής αιματολογίας που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας αφορούν τη διερεύνηση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την κληρονομική θρομβοφιλική προδιάθεση, της μεταλλάξης JAK2 που αφορά μυελουπερπλαστικά σύνδρομα όπως την αληθή πολυκυταιμία (polycythemia vera), την θρομβοκυτταραιμία (essential thrombocythemia), την πρωτογενή ή ιδιοπαθή μυελοίνωση (primary or idiopathic myelofibrosis) και της μετάλλαξης BCR/ABL που αφορά τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) καθώς και ορισμένες μορφές οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL).