ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Θρομβοεμβολική νόσος

Η θρομβοεμβολική νόσος του φλεβικού δικτύου (Venous Thoromboembolism-VTE) είναι μια συχνή κατάσταση με επίπτωση 1,6-3 άτομα ανά 1000 ετησίως, η οποία απασχολεί έναν ευρύ αριθμό ιατρικών ειδικοτήτων (γενικούς χειρουργούς, αγγειοχειρουργούς, θωρακοχειρουργούς, μαιευτήρες-γυναικολόγους, παθολόγους, αιματολόγους κ.α).
Η νόσος προκαλεί σημαντική θνητότητα και νοσηρότητα σε ασθενείς αλλά και σε εμφανώς υγιή άτομα. Οι εκδηλώσεις της περιλαμβάνουν κυρίως:

  • την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση των φλεβών των κάτω άκρων
  • την επιπολής θρομβοφλεβίτιδα
  • την πνευμονική εμβολή

Θρομβώσεις είναι πιθανόν να συμβούν σπανίως και σε άλλες φλέβες (εγκεφαλικοί κόλποι, φλέβες των άνω άκρων, αμφιβληστροειδικές και μεσεντερικές φλέβες).
Η θρομβοεμβολική νόσος είναι συχνότερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό σε ειδικές υποκατηγορίες ατόμων όπως οι έγκυοι, γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, μετεγχειρητικοί ασθενείς, καρκινοπαθείς κ.α..
Τα αίτια της  θρομβοεμβολικής νόσου ταξινομούνται σε γενετικά (κληρονομούμενα) και επίκτητα ενώ σε πολλές περιπτώσεις γενετικά και επίκτητα αίτια συνδυάζονται στην αιτιοπαθογένεση της νόσου.