ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Μητροπόλεως 76   2ος όροφος,  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54622

Τηλ.  2310  267 980

e-mail: lab@genetikianalysi.gr