ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΟΣ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ HPV

Η μοριακή ανίχνευση των στελεχών του HPV γίνεται με τη μέθοδο PCR, την πιο ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση του DNA του ιού. Η εξέταση HPV μπορεί να ανιχνεύσει ελάχιστες ποσότητες ιού στο κατάλληλο δείγμα και να τυποποιήσει τα διαφορετικά στελέχη του ιού HPV που τυχόν υπάρχουν στο ίδιο δείγμα. Στην εξέταση HPV ανιχνεύονται/τυποποιούνται τα ακόλουθα στελέχη του ιού:
α)Υψηλού κινδύνου 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 68.
β)Μέτριου-χαμηλού κινδύνου 5, 6, 8, 11, 30, 32, 34, 40, 42, , 47, 53, 57.
Τα αποτελέσματα της μοριακής ανίχνευσης των στελεχών του HPV εκδίδονται σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.

 

Τι είναι ο ιός Θηλωμάτων HPV